Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 6 april 2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de  website: www.amfitheaterhetlommerrijk.nl gebruikt die wordt beheerd door het bestuur van Amfitheater Het Lommerrijk.

Uw toegang tot en gebruik van de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de website.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de website.

Intellectueel eigendom

De website en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Amfitheater Het Lommerrijk en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Amfitheater Het Lommerrijk.

Amfitheater Het Lommerrijk heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Amfitheater Het Lommerrijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of beschikbare diensten op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Uw gebruik van de website is op eigen risico. De website wordt geleverd op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. De website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de website.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze website te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de website.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 6 april 2021

Bestuur Amfitheater Het Lommerrijk beheert de website: www.amfitheaterhetlommerrijk.nl

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer u onze website gebruikt.

We zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het leveren en verbeteren van de website. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via: https://amfitheaterhetlommerrijk.nl/?wpautoterms_page=terms-and-conditions. 

Verzameling en gebruik van informatie

Tijdens het gebruik van onze website kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

  • Naam
  • Email-adres
  • Telefoon nummer

Loggegevens

We verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze website niet kunt gebruiken.

Serviceproviders

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze website te vergemakkelijken, de service namens ons te verlenen, servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze website wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Extern bedrijf waar wij samen mee werken: yourticketprovider. Voor meer informatie over hun privacybeleid, ga naar: https://www.yourticketprovider.nl.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze website is niet per definitie bedoeld voor personen onder de 18 jaar.

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk van onze website verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Naleven van wetten

We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven indien vereist door de wet of dagvaarding.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.